Sail honek Euskal Herriaren historiari buruzko liburu desberdinak biltzen ditu. Gai zehatzen nguruko liburu bakartuak izaten ahal dira, edota azpi sail batzu "Histoire Générale du Pays Basque" edo "Le Mouvement culturel basque" bezalakoak.