Bilduma honetako liburu bakoitza entziklopedia txiki bat da. Gai bakoitza argi eta garbi azaltzen digu, datuekin, kalitatezko marrazkiekin eta testu egokiekin. Bilduma hau oso egokia da haurrek txikitatik kontsulta-liburuak erabiltzen ikas dezaten eta jakintzaz janzten joan daitezen.